EN MN

Төсөл хөтөлбөрүүд

ЧОЙБАЛСАНГИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ ЧАДЛЫГ 50 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

 ТӨСЛИЙН НЭР: Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг чадлыг  50 МВт-аар нэмэгдүүлэх төсөл

 Салбар: Эрчим хүч

 Байршил

 Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

 Үйл ажиллагааны  чиглэл, зорилго

 Зүүн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний  хэрэглээг хангах, Чойбалсан хотын дулаан хангамжийг  сайжруулах

 Үйлдвэрлэх  бүтээгдэхүүн, хүчин  чадал

 Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 50  МВт-аар нэмэгдүүлэх, хуучин ДЦС-тай зэрэгцээ ажиллах,  цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл 240 сая кВт.ц, дулаан  эрчим хүчний үйлдвэрлэл 100 мян.Гкал.

 Зах зээлийн судалгаа,  зорилтот зах зээл

 Зүүн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний  хэрэглээг хангах, Чойбалсан хотын дулаан хангамжийг  сайжруулах

 Хэрэгжүүлэх хугацаа

 Төслийн санхүүжилт шийдэгдэж барилга угсралтын ажил  эхэлснээс хойш 2 жил

 Төслийн явц 

 Бэлтгэл ажил хангагдсан, хөрөнгийн эх үүсвэрийг  шийдвэрлэх ажил явагдаж байна.

 Бизнесийн стратеги  болон төсөл  хэрэгжүүлэх  төлөвлөгөө

 Төслийн суурь судалгаа болон хөрөнгө оруулалтын тооцоо,  зураг төсөв хийгдсэн. Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн  тохиолдолд түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл.

 Хууль эрх зүйн орчин

 Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030,  Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт  бичиг, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны  хөтөлбөр, Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр, Засгийн газрын  2016 оны 180 дугаар тогтоол

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

 Санхүүжилтийн хэлбэр

 Гадаад зээл

 Шаардлагатай хөрөнгө  оруулалт

 90 сая ам доллар

 Хөрөнгө оруулалтанд  ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг

 Хэрэгжүүлэгч  байгууллага

 Эрчим хүчний яам

 Хариуцах хүчний овог  нэр албан тушаал,  утас, цахим шуудан,  хаяг

 ЭХЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн  Н.Ууганчимэг, мэргэжилтэн Б.Алтандуулга +976-62263056,

 uuganchimeg@energy.gov.mn, altanduulga@energy.gov.mn

 Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн  өргөн чөлөө, Засгийн газрын 14-р байр