EN MN

Төсөл хөтөлбөрүүд

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 250 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

 ТӨСЛИЙН НЭР: УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН  ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 250 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

 Салбар: Эрчим хүч

 Байршил

 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг Төвийн эрчим хүчний  систем, Улаанбаатар хотын цахилгаан дулаан хангамж

 Үйл ажиллагааны  чиглэл, зорилго

 Төвийн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний  хэрэглээг хангах, Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг  сайжруулах

 Үйлдвэрлэх  бүтээгдэхүүн, хүчин  чадал

 “Дулааны цахилгаан станц-3”-ын 1968 онд ашиглалтад орсон  дунд даралтын хэсгийг буулгаж, бэлдсэн талбай дээр 2*125  МВт-ын шинэ станц барих, цахилгаан, дулаан дамжуулах  шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, цахилгаан эрчим хүчний  үйлдвэрлэл 1205 сая кВт.ц, дулаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл  985 мян.Гкал.

 Зах зээлийн судалгаа,  зорилтот зах зээл

 Төвийн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний  хэрэглээг хангах, Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг  сайжруулах

 Хэрэгжүүлэх хугацаа

 Төслийн санхүүжилт шийдэгдэж барилга угсралтын ажил  эхэлснээс хойш 3.5 жил

 Төслийн явц

 Бэлтгэл ажил хангагдсан, хөрөнгийн эх үүсвэрийг  шийдвэрлэх ажил явагдаж байна.

 Бизнесийн стратеги  болон төсөл  хэрэгжүүлэх  төлөвлөгөө

 Төслийн суурь судалгаа болон хөрөнгө оруулалтын тооцоо,  зураг төсөв хийгдсэн. Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн  тохиолдолд түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр хэрэгжүүлэх  боломжтой төсөл.

 Хууль эрх зүйн орчин

 Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030,  Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт  бичиг, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны  хөтөлбөр, Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр, Засгийн газрын  2018 оны 01 дүгээр тогтоол

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

 Санхүүжилтийн хэлбэр

 Гадаад зээл

 Шаардлагатай хөрөнгө  оруулалт

 415 сая ам доллар

 Хөрөнгө оруулалтанд  ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг

 Хэрэгжүүлэгч  байгууллага

 Эрчим хүчний яам

 Хариуцах хүчний овог  нэр албан тушаал,  утас, цахим шуудан,  хаяг

 ЭХЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн  Н.Ууганчимэг, мэргэжилтэн Б.Алтандуулга +976-62263056,

uuganchimeg@energy.gov.mn, altanduulga@energy.gov.mn

 Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн  өргөн чөлөө, Засгийн газрын 14-р байр