EN MN

Төсөл хөтөлбөрүүд

ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

 ТӨСЛИЙН НЭР: ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

 Салбар: Эрчим хүч

 Байршил

 Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум, Эг-Сэлэнгийн бэлчир

 Үйл ажиллагааны  чиглэл, зорилго

Төвийн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах, горим тохирууулгыг хийх, системийн оргил ачааллыг хаах

 Үйлдвэрлэх  бүтээгдэхүүн, хүчин  чадал

 Төслийн суурилагдсан хүчин чадал 315 МВт-ын усан  цахилгаан станц барих, цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ,  зам гүүр барих, цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл 1700 сая  кВт.ц.

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Төвийн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах, горим тохирууулгыг хийх, системийн оргил ачааллыг хаах

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Төслийн санхүүжилт шийдэгдэж барилга угсралтын ажил эхэлснээс хойш 5-6 жил

Төслийн явц

Бэлтгэл ажил хангагдсан, хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх ажил явагдаж байна.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Төслийн суурь судалгаа болон хөрөнгө оруулалтын тооцоо, зураг төсөв хийгдсэн. Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн тохиолдолд шууд хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл.

Хууль эрх зүйн орчин

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр.

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

 Санхүүжилтийн хэлбэр

 Гадаад зээл

 Шаардлагатай хөрөнгө  оруулалт

 828 сая ам доллар

 Хөрөнгө оруулалтанд  ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг

 Хэрэгжүүлэгч  байгууллага

 Эрчим хүчний яам

 Хариуцах хүчний овог  нэр албан тушаал,  утас, цахим шуудан,  хаяг

 ЭХЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн  Н.Ууганчимэг, мэргэжилтэн Б.Болд +976-62263081,

uuganchimeg@energy.gov.mn, bold@energy.gov.mn

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын 14-р байр