EN MN

Төсөл хөтөлбөрүүд

ХОВД ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

ТӨСЛИЙН НЭР: ХОВД ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

Салбар: Эрчим хүч

Байршил

Ховд аймаг, Эрдэнэбүрэн сум, Шижигтийн хавцал

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Баруун бүсийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах, горим тохирууулгыг хийх, системийн оргил ачааллыг хаах

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

Төслийн суурилагдсан хүчин чадал 64 МВт-ын усан цахилгаан станц барих, цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ барих, цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл 230 сая кВт.ц.

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Баруун бүсийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах, горим тохирууулгыг хийх, системийн оргил ачааллыг хаах

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Төслийн санхүүжилт шийдэгдэж барилга угсралтын ажил эхэлснээс хойш 7 жил

Төслийн явц

Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн ажил хийгдэж байна.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Төслийн суурь судалгаа болон хөрөнгө оруулалтын тооцоо хийгдсэн. Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн тохиолдолд түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл.

Хууль эрх зүйн орчин

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр.

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Гадаад зээл

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалт

286 сая ам доллар

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

Эрчим хүчний яам

Хариуцах хүчний овог нэр албан тушаал, утас, цахим шуудан, хаяг

ЭХЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Ууганчимэг, мэргэжилтэн Б.Болд +976-62263081,

uuganchimeg@energy.gov.mn, bold@energy.gov.mn

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын 14-р байр