EN MN

Төсөл хөтөлбөрүүд

ТАЙШИР-ЕСӨНБУЛАГИЙН 110 КВ-ЫН 50 КМ ЦДАШ, ДЭД СТАНЦ БАРИХ

ТӨСЛИЙН НЭР: ТАЙШИР-ЕСӨНБУЛАГИЙН 110 КВ-ЫН 50 КМ ЦДАШ, ДЭД СТАНЦ БАРИХ

Салбар: Эрчим хүч

Ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Говь-Алтай аймгийн нутаг дэвсгэр

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Говь-Алтай аймгийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг хангах

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

Тайшир-Есөнбулагийн 110 кВ-ын 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Есөнбулаг дэд станц барих, цахилгаан эрчим хүч дамжуулах чадал 50 МВт, цахилгаан эрчим хүчний жилийн дамжуулалт 150 сая кВт.ц,

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Говь-Алтай аймгийн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, айл өрх, аж ахуйн нэгжийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Төслийн санхүүжилт шийдэгдэж барилга угсралтын ажил эхэлснээс хойш 1 жил

Төслийн явц

Бэлтгэл ажил хангагдсан, хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэх ажил явагдаж байна.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Төслийн суурь судалгаа болон хөрөнгө оруулалтын тооцоо, зураг төсөв хийгдсэн. Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн тохиолдолд шууд хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл

Хууль эрх зүйн орчин

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Гадаад зээл

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

4,6 сая ам.доллар

Эргэн төлөгдөх хугацаа

 

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг

Хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Эрчим хүчний яам

Хариуцах хүний овог нэр албан тушаал, утас, цахим шуудан, хаяг:

ЭХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Б.Алтандуулга altanduulga@energy.gov.mn, +976-62263056

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын 14-р байр