EN MN

Төсөл хөтөлбөрүүд

ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН ХОЛИМОГ ТЭЭВРИЙН ЛОГИСТИКИЙН ТӨВ

ТӨСЛИЙН НЭР: ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН ХОЛИМОГ ТЭЭВРИЙН ЛОГИСТИКИЙН ТӨВ

Салбар: Зам, тээвэр

Ерөнхий мэдээлэл

Байршил

 

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Хөшигийн хөндийд холимог тээврийн логистикийн төв байгуулах

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Хөшигийн хөндийд баригдаж буй шинэ онгоцны буудал, Богдхан төмөр зам, АН3 хурдны автозам болон Улаанбаатараас шинэ нисэх буудал хүртэлх авто замын уулзвар огтлолцол дээр ачаа тээврийн нэгдсэн зангилаа бүхий холимог тээврийн логистикийн төвийг барьж, байгуулах. Олон улсын худалдааг хөнгөвчлөх.

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

Хүчин чадал ТЭЗҮ-гээр тодорхойлогдоно.

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

-

Хэрэгжүүлэх хугацаа

 

4 жил

Төслийн явц

 

-

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

  • Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг олох;
  • Логистикийн төвийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, батлах
  • Ажлын удирдамжийг боловсруулах, батлах;
  • Гэрээ байгуулах, сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах;
  • Төслийн хэрэгжилтийг хянах;
  • Хэрэгжилтийг үнэлэх

Хууль эрх зүйн орчин

 

•           Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 45 дугаар тогтоол (Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай),

•           Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 110 дугаар тогтоол (Богдхан төмөр зам болон Улаанбаатар холимог тээврийн ложистикийн төвийг барьж байгуулах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай),

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

 

Хөшигийн хөндийн холимог тээврийн логистикийн төв байгуулах ТЭЗҮ, зураг төслийг техникийн туслалцаа авах, логистикийн төв байгуулах ажлыг хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх.

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

216,940.0 сая.төг /ТЭЗҮ-гээр тодорхой болно./

Эргэн төлөгдөх хугацаа

 

-

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

-

Холбогдох хаяг

Хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Хариуцах хүний овог нэр албан тушаал, утас, цахим шуудан, хаяг: