EN MN

ЖДҮ-ийн тоног төхөөрөмжийн

2017 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдөр Монгол Улсын хууль болон Засгийн газрын 191 дүгээр тогтоолоор батлагдсан жагсаалтыг үндэслэн "Жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл"-ийг импортлоход гаалийн албан татвараас чөлөөлнө.  

Энэ хуулийг 2018 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд дагаж мөрдөнө. 

 

  • Гаалийн албан татвар болон НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг  ЭНД дарна уу.