EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН БҮСЭД ХАР ТӨМӨРЛӨГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ДЭД БҮТЦИЙН ХАМТ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

ТӨСЛИЙН НЭР:  ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН БҮСЭД ХАР ТӨМӨРЛӨГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ДЭД БҮТЦИЙН ХАМТ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

 Салбар: Хүнд үйлдвэр

                                                           Ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Дархан-Сэлэнгийн бүс

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах, дотоодын ган бүтээгдэхүүний хэрэгцээг хангах

 Үйлдвэрлэх  бүтээгдэхүүн, хүчин  чадал

500 мян.тн/жил ангижруулсан төмөр, 350 мян.тн/жил ган бүтээгдэхүүн

 Зах зээлийн судалгаа,  зорилтот зах зээл

Ган бүтээгдэхүүнээр дотоодын  зах зээлийн хэрэгцээг хангах

 Хэрэгжүүлэх хугацаа

2015-2020

 Төслийн явц

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах төслийн 1 дүгээр шатны бүтээн байгуулалтын ажил /дэд бүтэц, баяжуулах үйлдвэр/-ууд үндсэндээ хийгдэж дууссан. Төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдсан ба, Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний тайланг 2018 оны 2 дугаар улиралд хүлээн авна. “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК нь евро стандартад нийцсэн ган бөмбөлгийн үйлдвэрийг 2017 оны 01 дүгээр сард ашиглалтанд оруулсан. Ангижруулсан төмрийн үйлдвэр болон гангийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг хийх хөрөнгийн эх үүсвэр олох, судалгааны ажил хийгдэж байна.

 Бизнесийн стратеги  болон төсөл  хэрэгжүүлэх  төлөвлөгөө

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК нь 2010 онд өөрийн концепци төлөвлөгөөг боловсруулж төрийн өмчийн хороогоор батлуулан ажиллаж байна.

 Хууль эрх зүйн орчин

2014 онд төслийн хөрөнгө оруулагчаар шалгарсан “Кью Эс Си” ХХК-тай Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Эдийн засаг хөгжлийн яам концессийн гэрээг байгуулан, тус компани төслийн менежментийг 30 жилийн хугацаанд  хэрэгжүүлэх концесс эзэмшигчээр ажиллах байна.

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

 Санхүүжилтийн хэлбэр

Хувийн хэвшилийн хөрөнгө оруулалт

 Шаардагдах хөрөнгө  оруулалт

400 сая.ам.доллар

 Эргэн төлөгдөх хугацаа

-

 Хөрөнгө оруулалтанд  ноогдох ашиг

-

Холбогдох хаяг

 Хэрэгжүүлэгч  байгууллага:

“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК

Хариуцах хүний овог нэр албан тушаал, утас, цахим шуудан, хаяг:

Хаяг: Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК-ийн байр

Утас: 89110415, 99557401,89767007, 75550011

И-мэйл: info@dmp.mn,ochirsum.gdmp@gmai

Чат: info@dmp.mn

ТӨСЛИЙН НЭР:  ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН БҮСЭД ХАР ТӨМӨРЛӨГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ДЭД БҮТЦИЙН ХАМТ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

Салбар: Хүнд үйлдвэр

                                                           Ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Дархан-Сэлэнгийн бүс

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах, дотоодын ган бүтээгдэхүүний хэрэгцээг хангах

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

500 мян.тн/жил ангижруулсан төмөр, 350 мян.тн/жил ган бүтээгдэхүүн

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Ган бүтээгдэхүүнээр дотоодын  зах зээлийн хэрэгцээг хангах

Хэрэгжүүлэх хугацаа

2015-2020

Төслийн явц

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах төслийн 1 дүгээр шатны бүтээн байгуулалтын ажил /дэд бүтэц, баяжуулах үйлдвэр/-ууд үндсэндээ хийгдэж дууссан. Төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдсан ба, Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний тайланг 2018 оны 2 дугаар улиралд хүлээн авна. “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК нь евро стандартад нийцсэн ган бөмбөлгийн үйлдвэрийг 2017 оны 01 дүгээр сард ашиглалтанд оруулсан. Ангижруулсан төмрийн үйлдвэр болон гангийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг хийх хөрөнгийн эх үүсвэр олох, судалгааны ажил хийгдэж байна.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК нь 2010 онд өөрийн концепци төлөвлөгөөг боловсруулж төрийн өмчийн хороогоор батлуулан ажиллаж байна.

Хууль эрх зүйн орчин

2014 онд төслийн хөрөнгө оруулагчаар шалгарсан “Кью Эс Си” ХХК-тай Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Эдийн засаг хөгжлийн яам концессийн гэрээг байгуулан, тус компани төслийн менежментийг 30 жилийн хугацаанд  хэрэгжүүлэх концесс эзэмшигчээр ажиллах байна.

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Хувийн хэвшилийн хөрөнгө оруулалт

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

400 сая.ам.доллар

Эргэн төлөгдөх хугацаа

-

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

-

Холбогдох хаяг

Хэрэгжүүлэгч байгууллага:

“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК

Хариуцах хүний овог нэр албан тушаал, утас, цахим шуудан, хаяг:

Хаяг: Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК-ийн байр

Утас: 89110415, 99557401,89767007, 75550011

И-мэйл: info@dmp.mn,ochirsum.gdmp@gmai

Чат: info@dmp.mn