EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл Технологийн Парк

ТӨСЛИЙН НЭР:  

"Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл Технологийн Парк"

Салбар: Хөнгөн үйлдвэрийн салбар

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо, "Шар хөцийн хоолой" гэх газарт байршина.                  

Газрын асуудал шийдэгдсэн эсэх: Тийм

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Дэлхийн жишигт нийцсэн хөнгөн үйлдвэрийн парк бий болгоно.

 

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

Арьс, шир гүн боловсруулах үйлдвэрүүд; Ноос,ноолуур угаах самнах үйлдвэрүүд; Арьс, ширний үйлдвэрлэлийн хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүд; Арьс, ширэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрүүд, Сав, баглаа боодлын үйлдвэрүүд болон Шинжлэх ухаан-Инновацийн төв, Мэргэжил, сургалтын үндэсний төв, Үзэсгэлэн худалдааны төв, Логистикийн сүлжээ зэрэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төвүүд байршина.

Төслийн хүчин чадал: Жилд 8.3 сая.ширхэг арьс, шир; 23 мян.тонн ноос, ноолуур угаах, самнах; 533,6 сая.ширхэг савхин бээлий, 533,6 сая.ширхэг савхин эдлэл; 696 сая.хос гутал; 45.7 сая.ширхэг цүнх үйлдвэрлэх; 3.5 сая.тн шахмал шир үйлдвэрлэх, 1,3 сая.тонн завод ноос, ноолуур үйлдвэрлэх үйлдвэрүүд паркад байршина. Төлөвлөж буй ашиглалтын хүчин чадал:

1 дэх жил 5.1сая.ширхэг арьс, шир; 7.5 мян.тонн ноос, ноолуур угаах, самнах;  1.5 сая.тн шахмал шир үйлдвэрлэх, 0,7 сая.тонн завод ноос, ноолуур боловсруулна.

2 дахь жил 8.3 сая.ширхэг арьс, шир; 15 мян.тонн ноос, ноолуур угаах, самнах;  3.5 сая.тн шахмал шир үйлдвэрлэх, 1,3 сая.тонн завод ноос, ноолуур боловсруулна.

3 дахь жил 22.4 мян.тонн ноос, ноолуур угаах, самнах;  8.3 сая.ширхэг арьс, шир; 15 мян.тонн ноос, ноолуур угаах, самнах;  3.5 сая.тн шахмал шир үйлдвэрлэх, 1,3 сая.тонн завод ноос, ноолуур; 266,8  сая.ширхэг савхин бээлий, 266,8 сая.ширхэг савхин эдлэл; 348 сая.хос гутал; 22.9  сая.ширхэг цүнх үйлдвэрлэнэ.

4 дэх жил  22.4 мян.тонн ноос, ноолуур угаах, самнах;  8.3 сая.ширхэг арьс, шир; 15 мян.тонн ноос, ноолуур угаах, самнах;  3.5 сая.тн шахмал шир үйлдвэрлэх, 1,3 сая.тонн завод ноос, ноолуур; 533,6 сая.ширхэг савхин бээлий, 533,6 сая.ширхэг савхин эдлэл; 696 сая.хос гутал; 45.7 сая.ширхэг цүнх үйлдвэрлэнэ.

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Парк байгуулагдаснаар Хөнгөн үйлдвэрлэлийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ, Байгаль орчинд халгүй үйлдвэрүүдийн нэгдлийг бий болгоно, Үйлдвэрүүдийг кластер хэлбэрт шилжүүлж хөгжүүлнэ, Экспортын баримжаатай импортыг орлох дотоодын үйлдвэрүүдийн тоо нэмэгдэнэ, Нэмүү өртгийг бий болгох замаар бүтээгдэхүүний борлуулалтын өсөлтийг хангаж, орлогыг нэг их наяд төгрөгт хүргэнэ, 10000 орчим ажлын байрыг шинээр бий болгох боломж тус тус бүрдэнэ.

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт хугацаа: 13 жил,

Эхлэх:   2017 он

Дуусах: 2030 он болон цаашид тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах

Төслийн явц(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

ТЭЗҮ хийгдсэн эсэх:  2012 онд Идеал группын хийж гүйцэтгэсэн Аж үйлдвэр, технологийн шинэ сууршлийн ТЭЗҮ, 2015 онд R&F группын хийж гүйцэтгэсэн Хөнгөн аж үйлдвэрийн паркийн ТЭЗҮ тус тус хийгдсэн.

Зураг төсөвтэй эсэх: Үерийн байгууламжийн ажлын зураг төсөл, Цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөл, Технологийн усан хангамжийн ажлын зураг төсөл, Ундны усан хангамжийн ажлын зураг төсөл, Инженерын шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, Парк доторх авто замын ажлын зураг төсөл тус тус хийгдсэн.

Бусад ямар ямар тооцоо, судалгаа хийгдсэн тухай: Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Паркийн техник технологийн ерөнхий үнэлгээ тус тус хийгдсэн. Мөн байгууллагын дотоод нөөц чадамжинд тулгуурлан Паркийн үр ашгийн тооцоо, Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Ноос, ноолуур; арьс, шир боловсруулалтын технологийн судалгаа, Олон улс дахь арьс, ширэн түүхий эдийн судалгаа зэргийг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Хэрэгжүүлж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдэж, ямар шатандаа байгаа тухай: Паркийн эзэмшил газарт Барилга угсралтын үеийн түр цахилгаан хангамж, Паркийн бүсчлэлийн 300м сараалжин хашааг барьсан.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Зорилтууд Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт /тоон болон чанарын үзүүлэлтээр илэрхийлэх/
2017 2018 2019 2020
ТЭЗҮ, ажлын зураг төслүүдийн санхүүжилтыг шийдвэрлүүлж, бэлтгэл ажлыг хангах 70% 30%    
ТЭЗҮ, ажлын зураг төслүүдийг гүйцэтгэх 80% 20%    
Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлж,  бэлтгэл ажлыг бүрэн дуусгах 45% 55%    
1-р ээлжийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэх 30% 70%    
2-р ээлжийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын  ажлыг хэрэгжүүлэх   50% 50%  
Үйлдвэрүүдийг паркт байршуулах, мөн бүтээн байгуулах 10% 20% 50% 20%

 

Хууль эрх зүйн орчин (Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

 

 

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Концесс BOT

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

 

366.126.8 сая төгрөг

Эргэн төлөгдөх хугацаа

 

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

Төслийг хэрэгжүүлэгч:  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 09 дүгээр сарын 08–ны өдрийн 149 дүгээр тогтоолоор “Эмээлтийн Хөнгөн аж үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, Технологийн Парк” Орон Нутгийн Өмчит Төсөвт Үйлдвэрийн Газрыг үүсгэн байгуулсан бөгөөд дэлхийн жишигт нийцсэн, байгаль орчинд халгүй, экспортын чиглэлийн арьс, шир , ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрүүд, дэмжих үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төвүүдийн нэгдэл болох Хөнгөн аж үйлдвэрлэлийн паркийг бүтээн байгуулахаар 14 албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.      

Төслийн гүйцэтгэгч нь холбогдох тусгай зөвшөөрөлтэй, хөрөнгийн баталгаат эх үүсвэртэй, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх бол давуу тал болно.

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг: