EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс

ТӨСЛИЙН НЭР: Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс

Салбар: Орон сууц

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Байршил: Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо                                      Газрын асуудал шийдэгдсэн эсэх:  б. Үгүй

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Хан-Уул дүүргийн 10-р хорооны Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүсийг Монгол улсын Биотехнологийн кластер болгон хөгжүүлэх зорилт тавьж байна.

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

 

Орлогод нийцсэн орон сууц

Төслийн хүчин чадал: ---Төлөвлөж буй ашиглалтын хүчин чадал:

1 дэх жил --------------------------хэмжих нэгж

2 дахь жил-------------------------хэмжих нэгж

3 дахь жил-------------------------хэмжих нэгж

4 дэх жил --------------------------хэмжих нэгж 

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

• Бага, дунд орлоготой өрхүүдийн худалдан авах чадварт нийцсэн ажиллаж амьдрах шинэ орчинг бий болгох

• Хотын төвлөрлийг багасгаж өрхийн зардлыг хэмнэх

• Шинжлэх ухааны тэргүүлэх чиглэл биотехнологи болон ХАА-г хөгжүүлэх орчин, түүнийг дагасан үйлдвэрлэлийг төвлөрүүлж үндэсний бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний шинэ зах зээлийг бий болгох

• Уламжлалт анагаах ухаан, анагаах ухааны аялал жуулчлалыг бодлоготойгоор хөгжүүлэх боломжийг бий болгох

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт хугацаа:13 жил

Эхлэх:2017 он

Дуусах:2030 он

Төслийн явц(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

ТЭЗУС хийгдсэн эсэх:

ТЭЗҮ хийгдсэн эсэх: ТЭЗҮ хйгдсэн

Зураг төсөвтэй эсэх: Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хйигдсэн

Бусад ямар ямар тооцоо, судалгаа хийгдсэн тухай: Төслийн санхүүжилтийн тооцоо хийгдсэн

Хэрэгжүүлж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдэж, ямар шатандаа байгаа тухай: Магадлангийн шатанд явагдаж буй 

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Дэд төвийн инженерийн хангамжийн эх үүсвэрүүд, инженерийн дэд бүтэц, гудамж замын сүлжээний эхний хэсгийг барьж байгуулна. Үүнтэй зэрэгцэн эдийн засгийн хөгжлийн коридорын дагуух газар нутаг хэрэгжих болно. Эхний ээлжийн хэрэгжилтээр нийт 36.66 га-ийн талбайд барилгажилт, гудамж, замын болон инженерийн дэд бүтцийн байгууламжийг барьж байгуулна. 1091 өрхийн 4365 хүн амыг орон сууцаар хангана.-

2016-2020 он

Дэд бүтцийн томоохон төслүүд хэрэгжих ба нийт 30.55 га газрыг хамрах болно. 2446 өрхийн 9785 хүн амыг орон сууцуулна.       2021-2025 онуудад

 

3-р үе шатанд нийт 45.82 га газар 1787 өрхийн 7149 хүн амыг орон сууцаар хангана.             2026-2030 онуудад

Хууль эрх зүйн орчин (Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

Хот байгуулалтын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Орон сууцны тухай хууль, Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, Концессын тухай хууль, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Компаний тухай хуулиудын хүрээнд төсөл хэрэгжинэ.

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Концесс BOT

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

117.800.0

Эргэн төлөгдөх хугацаа

 

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

"Нийслэлийн Орон сууцны корпораци" ОНӨААТҮГ

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг: