EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Чингис Хааны өлгий нутаг аялал жуулчлалын цолцолбор

ТӨСЛИЙН НЭР:

ЧИНГИС ХААНЫ ӨЛГИЙ НУТАГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР

Салбар:  Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам- Аялал жуулчлал

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Хэнтий аймаг Дадал сум

Газрын асуудал шийдэгдсэн эсэх:

    а. Тийм    б. Үгүй /Баталгаажаагүй байгаа/

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Балжийн арал аялал жуулчлалын цогцолбор

 

Хэнтий аймгийн нутаг дахь Монголын эзэнт гүрний их хаадын төрсөн газар  болон  “Монголын нууц товчоо”-д бичигдсэн түүхэн үйл явдал болсон дурсгалт газруудыг түүх, соёлын аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлж гадаад улс орнуудад сурталчлан таниулсанаар орон нутгийн эдийн засгийн чадавхи сайжирч, нутгийн иргэд шууд орлоготой болно.

 

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

1. Чингис хаан түүний үе залгамжлагч Монголын Их хаадын түүхэн гавьяаг алдаршуулан шүтэн бишрэх, бахархах хойч үедээ эрхэмлэн өвлүүлэх, сурталчлан таниулж хүндэтгэх эх оронч сэтгэлгээг төлөвшүүлнэ.      

 2. Монгол улсын эдийн засгийн шинэ боломжийг нээнэ.                          

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Судалгаанаас үзэхэд 2016 оны байдлаар эзэн Чингисийн төрсөн нутаг Дадал сумыг зорин 3495 жуулчин ирсэн бол ӨМӨЗО-ны Чингис хааны онгон байрладаг Ордос хотод 10.400.000 буюу 3000 дахин жуулчин илүү ирдэг байна.

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт хугацаа:  

             Эхлэх:   2017 он

             Дуусах:  _тодорхойгүй

Төслийн явц

(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

ТЭЗУС хийгдсэн эсэх:    Хийгдээгүй

ТЭЗҮ хийгдсэн эсэх:      Хийгдээгүй

Зураг, төсөвтэй эсэх:   үгүй

Бусад ямар ямар тооцоо, судалгаа хийгдсэн тухай: үгүй

Хэрэгжүүлж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдэж, ямар шатандаа байгаа тухай:  ТЭЗҮ боловруулах шатандаа байгаа

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Их хааны төрсөн голомтын тахилгын сүм-Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны үр дүнд тодорхойлогдоно.

Балжийн арал аялал жуулчлалын цогцолбор-Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны үр дүнд тодорхойлогдоно.

Хууль эрх зүйн орчин

(Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх) 

 

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Концесс BOO

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

АЖБЗГ-с ирүүлсэн саналд үндэслэн ҮХГ-т хүргүүлсэн төсөлд тусгагдсан: Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутагт “Чингис хааны өлгий нутаг” аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах - Төсөвт өртөг: 67,700.0 сая төгрөг 67.5 тэрбум

Эргэн төлөгдөх хугацаа

Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны үр дүнд тодорхойлогдоно.

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

Санаачлагч: БОАЖЯ

Хэрэгжүүлэгч, гүйцэтгэгч тодорхой бус

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг:

Нэр:  И.Ариунбаатар

Албан тушаал: __Мэргэжилтэн

Утас /ажил, гар/: __99999700

И-мэйл: ariunbaatar@mne.gov.mn_