EN MN

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр

   Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээрийг байгуулах нь тухайн улсын хөрөнгө оруулагчийн бусад улс руу хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэрт ихээхэн нөлөөлдөг. Монгол Улсын хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн 82 хувь, нийт хөрөнгө оруулалтын 92 хувь нь хэлэлцээр байгуулсан улсаас орж ирсэн байгаа нь тус хэлэлцээр хоёр улсын хооронд хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлээд зогсохгүй хоёр талын аж ахуйн нэгжийн бизнес эрхлэх итгэлцлийг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байгаа юм.

No.

Partners

Status

Date of 
signature

Date of 
entry into force

Text

1

Austria

In force

19/05/2001

01/05/2002

Full text: en | mn | de

2

Belarus

In force

28/05/2001

01/12/2001

Full text: mn | ru

3

BLEU (Belgium-Luxembourg Economic Union)

In force

03/03/1992

15/04/2000

Full text: fr | mn

4

Bulgaria

Signed (not in force)

06/06/2000

 

Full text: bg | mn | ru

5

Canada

In force

08/09/2016

24/02/2017

Full text: en | fr

6

China

In force

25/08/1991

01/11/1993

Full text: en | zh

7

Croatia

Signed (not in force)

08/08/2006

 

Full text: hr | mn | en

8

Cuba

In force

26/03/1999

18/10/2000

Full text: en | es | mn

9

Czech Republic

In force

13/02/1998

07/05/1999

Full text: en | cs | mn

10

Denmark

In force

13/03/1995

02/03/1996

Full text: en

11

Egypt

In force

27/04/2004

25/01/2005

Full text: en | ar | mn

12

Finland

In force

15/05/2007

19/06/2008

Full text: en | fi | mn

13

France

In force

08/11/1991

22/12/1993

Full text: fr | mn

14

Germany

In force

26/06/1991

23/06/1996

Full text: de | mn

15

Hungary

In force

13/09/1994

06/03/1996

Full text: en | hu | mn

16

India

In force

03/01/2001

29/04/2002

Full text: en | hi | mn

17

Indonesia

In force

04/03/1997

13/04/1999

Full text: en | id | mn

18

Israel

In force

25/11/2003

02/09/2004

Full text: en | he | mn

19

Italy

In force

15/01/1993

01/09/1995

Full text: en

20

Japan

Terminated

15/02/2001

24/03/2002

Full text: en

21

Kazakhstan

In force

02/12/1994

03/03/1995

Full text: ru | kk | mn

22

Korea, Dem. People's Rep. of

Signed (not in force)

10/11/2003

 

Full text: en | ko | mn

23

Korea, Republic of

In force

28/03/1991

30/04/1991

Full text: en | ko | mn

24

Kuwait

In force

15/03/1998

01/05/2000

Full text: ar | mn

25

Kyrgyzstan

Signed (not in force)

05/12/1999

 

Full text: ky | mn | ru

26

Lao People's Democratic Republic

In force

03/03/1994

29/12/1994

Full text: en

27

Lithuania

In force

27/06/2003

03/05/2004

Full text: en | lt | mn

28

Malaysia

In force

27/07/1995

14/01/1996

Full text: en

29

Netherlands

In force

09/03/1995

01/06/1996

Full text: en

30

Philippines

In force

01/09/2000

01/11/2001

Full text: en

31

Poland

In force

08/11/1995

26/03/1996

Full text: en | mn | pl

32

Qatar

Signed (not in force)

29/11/2007

 

Full text: ar | en | mn

33

Romania

In force

06/11/1995

15/08/1996

Full text: en | mn | ro

34

Russian Federation

In force

29/11/1995

26/02/2006

Full text: ru | mn

35

Singapore

In force

24/07/1995

07/01/1996

Full text: en

36

Sweden

In force

20/10/2003

01/06/2004

Full text: en

37

Switzerland

In force

29/01/1997

09/09/1999

Full text: fr | en | mn

38

Tajikistan

In force

20/03/2009

16/09/2009

Full text: mn | ru | fa

39

Turkey

In force

16/03/1998

22/05/2000

Full text: en | tr

40

Ukraine

In force

05/11/1992

05/11/1992

Full text: mn | uk

41

United Arab Emirates

Signed (not in force)

21/02/2001

 

Full text: en

42

United Kingdom

In force

04/10/1991

04/10/1991

Full text: en | mn

43

United States of America

In force

06/10/1994

04/01/1997

Full text: en | mn

44

Viet Nam

In force

17/04/2000

13/12/2001

Full text: en | mn | vi