EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

НҮҮРСНЭЭС НИЙЛЭГ БАЙГАЛИЙН ХИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ

 

ТӨСЛИЙН НЭР: НҮҮРСНЭЭС НИЙЛЭГ БАЙГАЛИЙН ХИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ

 Салбар:

                                                           Ерөнхий мэдээлэл

 Байршил

Төв аймгийн Баяндэлгэр сум (газрын асуудал шийдсэн), Багануурын уурхайг түшиглэн баригдана.

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан бүтээн байгуулалтын томоохон төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор нүүрснээс нийлэг  байгалийн хий  үйлдвэрлэх үйлдвэрийг Багануурын уурхайн хүрэн нүүрсний ордыг түшиглэн байгалийн хий үйлдвэрлэн нийт 160км хийн хоолойгоор дамжуулан Улаанбаатар хот болон хотын орчмын бүсийг байгалийн хийгээр ханган агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилго тавин ажиллаж байна.

 Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин  чадал

Жилд 725 сая м3 нийлэг байгалийн хий, 326 мянган тонн сайн чанарын /98/ бензин, 57600 тонн шингэрүүлсэн байгалийн хий, 100 мянган тонн аммиак, 30 мянган тонн аммонийн бордоо, 15 мянган тонн элементийн хүхэр, 150 МВт цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэнэ

 Зах зээлийн судалгаа, зорилтот  зах зээл

Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх  үйлдвэр баригдсанаар  хүрэн нүүрсний үнэ цэнийг өсгөж, Монгол улсын эдийн засгийн чадамжийг бэхжүүлж, Улаанбаатар  хотын хүн амын эрүүл мэндэд хортойгоор нөлөөлж буй агаарын болон хөрсний бохирдлын асуудлыг шийдэж, түлшний импортыг бууруулна. Уг төсөл нь орон нутгийн оршин суугчдыг ажлын байраар хангаж, дэд бүтцийг сайжруулж, орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжинэ.  Үйлдвэр улсад ихээхэн хэмжээний татварыг төлж  төвийн болон орон нутгийн захиргаанд шууд болон шууд бус эдийн засгийн нөлөө үзүүлнэ. АНУ-ын Саймон Фразер Их сургуулийн эрдэмтэн Риан Аллены хийсэн судалгаагаар  УБ хотын оршин суугчдын 10 нас баралтын 1 нь агаарын бохирдлоос үүдэлтэйг нотолсон. Өвлийн улиралд МУ, Олон улсын агаарын чанарын стандартын хэм хэмжээнээс 4-14 дахин ихэсдэг байна. Монголын АЧС-ын зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээнд хүрэхийн тулд УБ хотын агаарын бохирдлыг 80% бууруулах шаардлагатай.

 • Агаар болон хөрсний бохирдлын эх үүсвэр

Гэр хороолол-52%

Автомашин-20%

Нам даралтын зуух-10%

Дулааны цахилгаан станц-6%

Бусад-12%

УБ хотын захын хорооллуудын түлшний хэрэглээг Нийлэг байгалийн хийгээр орлуулснаар нүүрсний үнэ цэнийг өсгөж, Монгол улсын эдийн засгийн чадамжийг бэхжүүлж, эрүүл мэндэд хортойгоор нөлөөлж буй агаарын болон хөрсний бохирдлын асуудлыг шийдэж, түлшний импортыг бууруулна. Түлшний хэрэглээний багтаамж, байгалийн хийн хэрэгцээг дараах сегментүүдэд ангилж зорилтот хэрэглэгчийг тодорхойлвол:

 • Гэр хорооллын өрхийн халаалт ахуйн хэрэгцээнд ашиглаж буй түүхий нүүрсийг байгалийн хийгээр орлуулах
 • Орон сууцны айлуудын ахуйн хэрэгцээнд ашиглагаж буй цахилгаан болон ШНХ-г байгалийн хийгээр орлуулах
 • Халаалтын болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар хэрэглэгдэж буй байгууллагуудын хэрэглээний түүхийн нүүрсий хэрэглээг байгалийн хийгээр орлуулах
 • Нийтийн тээврийн дизель болон ШНХ-н түлшийг шахсан байгалийн хийгээр орлуулах
 • Цахилгаан станцуудын түүхий нүүрсний хэрэглээг байгалийн хийгээр орлуулах
 • Дам нөлөөлөл: ЭЗ-н шууд өгөөжөөс гадна иргэдийн эрүүл мэнд, шинээр үүсэх ажлын байр болон тэдний ар гэр, дагалдах үйлдвэрлэл, үйлчилгээг оролцуулан нийт 40 гаруй мянган хүн хамрагдана, орон нутгаас хүнс-үйлчилгээ-барилгын материал- хөдөлмөр-тээвэр зэрэг хүрээнд жилд 12 тэрбум орчим төгрөгийн худалдан авалт хийнэ. Барилгын үед газар шороо, суурийн ажил, барилга угсралтын ажилд хамгийн багадаа 400 гаруй сая ам.долларын ажлыг дотоодын ААН гүйцэтгэнэ. Барилгын үндсэн материалд дотоодоос 160 сая орчим ам.доллар шууд худалдан авалт хийнэ.

 Хэрэгжүүлэх хугацаа

2018-2022

 Төслийн явц

 • Дэлхийн банкны санхүүжилтээр төслийн нарийвчилсан ТЭЗҮ-г БНХАУ-ын Wuhuan Engineering компани боловсруулж 2017 оны 5 дугаар сард УУХҮЯ-ны ШУТ технологийн зөвлөлөөр дэмжигдэн хүлээж авсан.
 • БОННБҮ-г Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хийж байгаа ба 2018 оны эхний хагаст хүлээж авна.
 • Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын нутагт 100 га талбайг үйлдвэрийн зориулалтаар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд оруулж тус аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн байгалийн хий дамжуулах хоолойн трасс дайрч өнгөрөх газрыг аймгийн хэрэгцээнд авах ажлыг эхлүүлэх тухай тогтоол гаргуулсан.
 • Бүтээгдэхүүн худалдан авах, төсөлд хамтран ажиллах асуудлаар Улаанбаатар хотын Хөгжлийн корпорацитай хамтын ажиллагааны Санамж бичиг байгуулсан.
 • Төсөлд хөрөнгө оруулах, технологи нэвтрүүлэх сонирхолоо илэрхийлсэн БНХАУ-ын CNPC/china national petroleum corporation/, CPP/china petroleum pipeline/, НQC,  Wuhuan engineering зэрэг компаниудтай уулзалтуудыг хийж төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх боломжит хувилбаруудыг боловсруулж байна.
 • Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ажлын албанд төслийн үйл явц, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар төслийн танилцуулгыг 2 удаа хийсэн.
 • ННБХҮҮБ төслийг Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах ажлын хүрээнд УБ хотын Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт хотын доторх хий дамжуулах шугам сүлжээний шийдвэрлүүлэхээр уулзалт зохион байгуулж, төслийн танилцуулгыг хийсэн.

 Бизнесийн стратеги болон төсөл  хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

ННБХҮҮБ Төслийг хэрэгжүүлэр ерөнхий төлөвлөгөө

 

 Хууль эрх зүйн орчин

  ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

 • Монгол улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол
 • 2009 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдөр УИХ-аас Автотээврийн тухай хуулинд « Хот доторх болон хот орчмын нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд байгалийн шатдаг хий, цахилгаан эх үүсвэрээр ажилладаг автотээврийн хэрэгсэл ашиглана»  гэсэн өөрчлөлт
 • Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар тогтоол/ 1.13.2
 • Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоол/
 • Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны 2015 оны 15/01 тоот тогтоол
 • Төслийн нэгж байгуулах тухай ЗГ-ын 2016 оны 107 дугаар тогтоол

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

 Санхүүжилтийн хэлбэр

Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл, тусламж

 Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

2,5тэрбум ам.доллар

 Эргэн төлөгдөх хугацаа

Барилгын ажлын дараа 8 жил

 Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

ДӨН/IRR-7.86%

Холбогдох хаяг

 Хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж

 Хариуцах хүний овог нэр албан  тушаал, утас, цахим шуудан, хаяг:

ННБХҮҮБ төсөл хэрэгжүүлэн нэгжийн захирал: Жүрмэд Овогтой Очир

Утас: 99110123 /гар/      51-263163/ажил/

Монгол Улс, Улаанбаатар 15160, Нэгдсэн үндэсний гудамж-5/1 Засгийн газрын II байр, 102 тоот