EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

: “АЛСЛАГДСАН ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ СҮҮГ КЛАСТЕРИЙН ЗАРЧМААР БОЛОВСРУУЛЖ, ИМПОРТЫГ ОРЛОЖ, ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ”

 

ТӨСЛИЙН НЭР:  “АЛСЛАГДСАН ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ СҮҮГ КЛАСТЕРИЙН ЗАРЧМААР БОЛОВСРУУЛЖ, ИМПОРТЫГ ОРЛОЖ, ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ”

 

Салбар

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй

 

Ерөнхий мэдээлэл

 

Төсөл хэрэгжүүлэх байршил

 

Монгол улсын 10 аймаг, 108 сум

Үйл ажиллагааны зорилго

 

Алслагдсан хөдөө орон нутагт сүүг кластерийн зарчмаар боловсруулж,

 импортыг орлож, экспортыг нэмэгдүүлэх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

 

Хүчин чадал

Төслийн хүрээнд сүүний хөргөлттэй тасаг 285, сумын жижиг үйлдвэр 50, боловсруулах үйлдвэр 4, олон улсын жишигт лаборатори, агуулах 1-ыг байгуулж, жилдээ 178,9 сая литр сүү боловсруулж, үндсэн 5 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ.

Зах зээлийн  төлөвлөлт, маркетинг

  7817,0  тн     цөцгийн тос       / дотоод, гадаад зах зээлд/

  5394,0  тн     казеин уураг     / гадаад зах зээлд/

 1564,0  тн     протеин уураг    / дотоод, гадаад зах зээлд/

 150,0  сая.ш сувилалын бэлдмэл      / дотоод зах зээлд/

       /пробиотик бүтээгдэрүүн/

  45,0  сая ш  хүүхдийн тэжээл      / дотоод зах зээлд/

 

Хэрэгжүүлэх газар

“МОНГОЛЫН ЭЭДЭМЦЭРИЙН ХОЛБОО”  түүний гишүүн аж ахуй нэгжүүд

Төслийн үе шат

Төсөл 3 үе шаттай. 2018 онд зорилгын 30,0 хувийг,  2019 онд 65,0 хувийг, 2020онд зорилгыг бүрэн хангахаар ажиллана.

Бизнес стратеги

Үйлдвэрлэлийг нэгдсэн удирдлагын дор “нэг зорилго”, “нэг технологи”,   “нэг стандарт” гэсэн бодлого баримталж, шат дамжлага бүрт ажлын сахилга, хариуцлагыг өндөр байлгаснаар зорилгоо биелүүлэх,

Эрх зүйн орчин

МУ-ын ЗГ-аас хэрэгжүүлж байгаа “Эрүүл хүнс- Эрүүл монгол хүн”, ”үйлдвэржилт 21:100”, ”Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого” хөтөлбөрүүд, “Мах, сүүний анхдугаар аян” зэрэг бодлогын бичиг баримтуудад тусгагдсан.

 

Хүссэн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

Санхүүжилтын төрөл

Тоног төхөөрөмж, барилга, эргэлтийн хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

117,0 тэрбум төгрөг /үүнээс эргэлтийн хөрөнгө 90,0 тэрбум төгрөг/

Буцааж төлөх хугацаа

3-10 жил

Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх хугацаа

3 жил

 

Холбогдох хаяг

Төсөл хэрэгжүүлэгч

ХХААХҮЯ, “Монголын ээдэмцэрийн холбоо”

Холбоо барих мэдээлэл

“Монголын ээдэмцэрийн холбоо”. Тэргүүн Л.ГАНТӨМӨР

Утас: 99187367. И-мэйлхаяг: mongolcasein@gmail.com