Go to Top


Хөрөнгө оруулалтын газар нь БНХАУ-ын “Nuclear China Nuclear E&C Group”-тэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Уг санамж бичгийн хүрээнд концессын гэрээгээр “Багануур 2 х 350 МВт”-ын дулааны цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэх юм.

Төслийн санхүүжилтийг БНХАУ-ын “Nuclear China Nuclear E&C Group” болон төслийн хөрөнгө оруулагч нарын хөрөнгө оруулалтаар цахилгаан станцыг барьж ашиглалтад оруулна.