Go to Top


Хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалт, дугуй ширээний уулзалт, бизнес диалог, уулзалтуудыг салбарыг онцолсон болон ерөнхий байдлаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран эсвэл тусдаа тогтмол зохион байгуулна.

Mines and Money /Хонгконг/

3-р сард

Жил бүрийн хөрөнгө оруулалтын уулзалт /Дубай/

4-р сард

Монголын хөрөнгө оруулалтын чуулга /Лондон/

4-р сард

Waipa Дэлхийн хөрөнгө оруулалтын конференц /Щвейцарь/

5-р сард

Сингапурын форум /Сингапур/

6-р сард

Европын форум

7-р сард

Зүүн хойт азийн хөрөнгө оруулалт, худалдааны үзэсгэлэн /Жилин, БНХАУ/

8-р сард

Инвест Монголиа /Хонгконг/

9-р сард

Солонгос форум /БНСУ/

10-р сард

Газрын тос болон шатдаг занар 2014

4-р сард

Монголын уул уурхай 2014

4-р сард

ОХУ-ын хөрөнгө оруулагчидтай хийх уулзалт

4-р сард

Банк, санхүүгийн салбар дахь форум

5-р сард

Газар дээр нь хийх аялал

5-р сард

АНУ-ын хөрөнгө оруулагчидтай хийх уулзалт

6-р сард

Хөдөө аж ахуйн салбар дахь форум

7-р сард

Канадын хөрөнгө оруулагчидтай хийх уулзалт

8-р сард

Уул уурхай Монгол 2014

9-р сард

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгосон төслүүдийн танилцуулга

11-р сард

Барилга – 2014

12-р сард