Go to Top

Оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авахад таньд данс нээх мэдэгдэх хуудас УБ-10 маягт олгох ба та өөрийн сонгосон банкинд данс нээлгэж болно. Та өөрийн сонгосон банкнаасаа ямар нэмэлт материал шаардлагатайг лавлаарай.

Гадаадын хөрөнгө оруулалтай аж ахуйн нэгж нь Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газарт бүртгүүлэн гэрчилгээ авсаны дараа харъяалагдах татварын газарт бүртгүүлнэ.

Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар нь Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газарт бүртгүүлэн гэрчилгээ авсаны дараа Нийслэлийн татварын газраас данс нээлгэх зөвшөөрөл авна.

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй арилжааны банкууд (банкуудын нэрийг үсгийн дарааллаар жагсаасан болно):