Go to Top

Танилцуулга         

Санхүүгийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Манай улсын санхүүгийн салбарын 95 хувийг банкны салбар бүрдүүлж байна. Тиймээс санхүүгийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөөс банкны салбарын өсөлтийг харах боломжтой юм. Санхүүгийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2012 онд 277.0 тэрбум төгрөг байсан бол 2013 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн мэдээгээр 353.5 тэрбум төгрөг болж, 27.6 хувиар өссөн байна.

Банкны салбарын нийт хөрөнгө нь ДНБ-ий 85 хувийг дангаараа бүрдүүлдэг. 

Манай банкууд хөрөнгийн хувьд олон улсын банкуудтай харьцуулахад жижиг ч гэлээ сүүлийн 20 жилд хамгийн үсрэнгүй өндөр хөгжсөн салбар юм. Монгол улсаас анх удаа олон улсад бонд арилжаалсан байгууллага нь арилжааны банк, Ази, Европт дэлгэрч байгаа банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бүгд Монголд байна.

Банкны салбарт 2015 оны эхний байдлаар нийт 13 банк, 1409 салбар, нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 2.5 сая, зээлдэгчдийн тоо 693,9 мянгад тус тус хүрлээ.

Санхүүгийн салбарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс харна уу.

                   Санхүүгийн салбар.pdf

Ашигтай холбоосууд

Сангийн яам

https:www.mof.gov.mn

Монгол Банк

http://www.mongolbank.mn/

Монголын Хөрөнгийн Бирж

http://www.mse.mn/

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

http://www.frc.mn/

Монголын Банкны Холбоо

http://mba.mn/

Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбоо

http://www.bbsb.mn/

Монголын Даатгагчдын Холбоо

http://www.mia.mn/

 

Холбоо барих

Болдын Ундрах

Сурталчилгаа, зөвлөх үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн

Хөрөнгө оруулалтын газар

15141 ЗГ-ын XI байр, Самбуугийн гудамж-11, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс

Утас: 976-11320706

Факс: 976-324076

Цахим хаяг: undrakhb@investmongolia.com