Go to Top

Монгол орон нь өмнөд хэсгээрээ БНХАУ-тай хойд хэсгээрээ ОХУ-тай хэлэлдэг. Энэхүү газар зүйн өвөрмөц байршил нь Монголд аливаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн дэлхийн хоёр том зах зээлд нийлүүлэхэд хамгийн дөт зам байх боломжийг бүрдүүлж өгдгөөрөө онцлогтой. Эрт дээр үеэсээ худалдаа наймааны дамжин өнгөрөх хамгийн дөт зам байсаар ирсэн нь өдгөө ч тэр хэвээрээ, дамжин өнгөрөх аюулгүй, нээлттэй тунель болсоор байна.