EN MN

Компани байгуулсаны дараах

Хөрөнгө оруулалтын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтүүд /хөрөнгө оруулалтын гэрээ, тогтворжуулах гэрчилгээ/

Хөрөнгө оруулалтын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтүүд /хөрөнгө оруулалтын гэрээ, тогтворжуулах гэрчилгээ/

2013 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас хөрөнгө оруулагчдад татварын болон татварын бус дэмжлэгүүдийг үзүүлэн ажиллаж байна. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах болон Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох гэсэн үндсэн 2 дэмжлэг бий. 

Дэлгэрэнгүй

ЖДҮ-ийн тоног төхөөрөмжийн

ЖДҮ-ийн тоног төхөөрөмжийн

2017 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдөр Монгол Улсын хууль болон Засгийн газрын 191 дүгээр тогтоолоор батлагдсан жагсаалтыг үндэслэн "Жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл"-ийг импортлоход гаалийн албан татвараас чөлөөлнө

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засгийн чөлөөт бүсүүд

Эдийн засгийн чөлөөт бүсүүд

Монгол улсад 3 чөлөөт бүс байдаг. Үүнд: Алтанбулагын худалдааны чөлөөт бүс,  Замын-Үүдийн эдийн засгийн чөлөөт бүс, Цагаан нуурын худалдааны чөлөөт бүсүүд юм.  Энэ нь Монгол улсын “Чөлөөт бүсийн тухай хууль”-иар зохицуулагдана.

Дэлгэрэнгүй