EN MN

Яагаад Монгол

Залуу боловсон хүчинтэй

Залуу боловсон хүчинтэй

Монгол Улсыг НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэйгээр 2012 онд хийгдсэн “Монгол Улсын хүн ам зүйн өөрчлөлтийн нийгэм, эдийн засгийн, хөгжил, нийгмийн бодлого дахь нөлөөлөл” судалгаанд тодорхойлсноор хүн ам зүйн хувьд “цонх үе” тохиож байгаа юм.

Read more