EN MN

Авлига, бизнесийн саад тотгорыг тууштай бууруулж буй улс

Монгол Улс Авлигын индексээрээ  87 дугаар байрт оржээ

Монгол Улс Авлигын индексээрээ 87 дугаар байрт оржээ

Авилгагүй Монгол зорилгыг өмнөө тавьсан монголчууд сүүлийн хэдэн жил авлигыг бууруулахад багагүй амжилт үзүүлээд байна. Тухайлбал, дотооддоо Авилгын индексийг тооцох судалгааг гаргаж олон нийтэд мэдээлсэн. Уг судалгааг 2009 оноос хойш хоёр жил тутам гаргаж байгаа юм.

Read more