EN MN

Нэг хүнд ногдох газар нутаг болон малын тоогоор дэлхийд тэргүүлэгч

Нэг хүнд ногдох газар нутаг болон малын тоогоор дэлхийд тэргүүлэгч

Нэг хүнд ногдох газар нутаг болон малын тоогоор дэлхийд тэргүүлэгч

Монгол Улсын газар нутгийн хэмжээ 1.566.600.00 км-ээр дэлхийд 19-т, нэг хавтгай дөрвөлжин км-т ногдох хүний тоогоор 2-т ордог. Малын тоо толгой 61 сая 549,2 мянган толгой /2016 он/.

Read more