EN MN

Татварын хэмжээ бага

Монгол Улс нь Азийн бүс нутагтаа татварын хувь хэмжээгээрээ бага орнуудын нэг

Монгол Улс нь Азийн бүс нутагтаа татварын хувь хэмжээгээрээ бага орнуудын нэг

  • Монгол Улсын Засгийн газраас татварын орчинг сайжруулж татварын дарамтыг халахад анхаарч ажилласаар байна.

  • Монгол Улсын татварын хувь хэмжээ нь: 24.4% - Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар – 10% боловч энэ нь 3 тэрбум төгрөгөөс  дээшхи орлогод 25% буюу /10.3 сая төгрөг/ болдог.

Read more