EN MN

Худалдааны нээлттэй тогтолцоотой

Монгол Улс худалдааны нээлттэй тогтолцоотой

Монгол Улс худалдааны нээлттэй тогтолцоотой

 Монгол Улс худалдааны чөлөөт тогтолцоотой, худалдаа эрхлэхэд ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл шаарддаггүй.

1997 онд Дэлхийн Худалдааны байгууллагад элссэн ба худалдааны тогтолцоогоо илүү чөлөөтөй болгож чадсан.

Монгол Улсад худалдаа эрхлэхэд ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл шаардлагагүй бөгөөд бүртгэлтэй бүх хуулийн этгээд гадаад, дотоодод худалдаа эрхлэх эрх нээлттэй байдаг. Монгол Улс нь импортын нэгдсэн тарифаа 5 хувь болгон бууруулсан ба энэ нь Ази Номхон далайн бүсдээ хамгийн доогуурт орж байна. Түүнчлэн экспорт, импортын лицензтэй, импортыг хязгаарлахад чиглэсэн нэмэгдэл татвар хураамж байдаггүй.

Read more