EN MN

Хөрөнгө оруулагчийг хамгаалах эрх зүйн тогтолцоогоороо дэлхийд 26-д ордог

Хөрөнгө оруулагчийг хамгаалах эрх зүйн тогтолцоогоороо дэлхийд 26-д ордог

Хөрөнгө оруулагчийг хамгаалах эрх зүйн тогтолцоогоороо дэлхийд 26-д ордог

1993 оны Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, 2012 оны Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хуулийг тус тус хүчингүй болгож,  2013 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр УИХ-аас Хөрөнгө оруулалтын тухай шинэ  хуулийн төслийг баталж, холбогдох хууль, тогтоомжуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

Read more