EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл Технологийн Парк

Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл Технологийн Парк


Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүс

Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүс


Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс

Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс


Чингис Хааны өлгий нутаг аялал жуулчлалын цолцолбор

Чингис Хааны өлгий нутаг аялал жуулчлалын цолцолбор


Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж-эрчим хүчний үйлдвэрлэл

Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж-эрчим хүчний үйлдвэрлэл


Тяньжин боомт дахь тээвэр ложистикийн төв төсөл

Тяньжин боомт дахь тээвэр ложистикийн төв төсөл


Нарийнсухайт Шивээ хүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх

Нарийнсухайт Шивээ хүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх


Улаанбаатар-Дархан-Уул чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Улаанбаатар-Дархан-Уул чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт


Баруун-урт бичигт чиглэлийн 272 км хучилттай авто замын төсөл

Баруун-урт бичигт чиглэлийн 272 км хучилттай авто замын төсөл


Таван-толгойт гашуун сухайт чиглэлийн 250 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Таван-толгойт гашуун сухайт чиглэлийн 250 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт