EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Хог хаягдлыг ангилан ялгах дахин боловсруулах үйдвэрүүдийн Эко парк байгуулах

Хог хаягдлыг ангилан ялгах дахин боловсруулах үйдвэрүүдийн Эко парк байгуулах


Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө


Яармаг спорт цогцолбор орчмын шинэ суурьшлын бүс

Яармаг спорт цогцолбор орчмын шинэ суурьшлын бүс


Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк


Дархан үйлдвэрлэл технологийн парк

Дархан үйлдвэрлэл технологийн парк


"Эрдэнэт" үйлдвэрлэл технологийн парк


Хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах

Хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах


Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр

Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр


Тариалангийн алслагдсан бүсэд элеватор байгуулах

Тариалангийн алслагдсан бүсэд элеватор байгуулах


Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк

Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк