EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Яармаг спорт цогцолбор орчмын шинэ суурьшлын бүс

Яармаг спорт цогцолбор орчмын шинэ суурьшлын бүс

Дэлгэрэнгүй

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк

Дэлгэрэнгүй

Дархан үйлдвэрлэл технологийн парк

Дархан үйлдвэрлэл технологийн парк

Дэлгэрэнгүй

Хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах

Хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах

Дэлгэрэнгүй

Тариалангийн алслагдсан бүсэд элеватор байгуулах

Тариалангийн алслагдсан бүсэд элеватор байгуулах

Дэлгэрэнгүй

Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк

Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк

Дэлгэрэнгүй

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР : ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР : ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР

Дэлгэрэнгүй

ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН БҮСЭД ХАР ТӨМӨРЛӨГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ДЭД БҮТЦИЙН ХАМТ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН БҮСЭД ХАР ТӨМӨРЛӨГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ДЭД БҮТЦИЙН ХАМТ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй

ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР

ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР

Дэлгэрэнгүй

НҮҮРСНЭЭС НИЙЛЭГ БАЙГАЛИЙН ХИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ

НҮҮРСНЭЭС НИЙЛЭГ БАЙГАЛИЙН ХИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ

Дэлгэрэнгүй