EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Алслагдсан орон нутагт сүүн бүтээгдэхүүнийг кластерийн зарчимаар үйлдвэрлэж, импортыг орлож, экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл

Алслагдсан орон нутагт сүүн бүтээгдэхүүнийг кластерийн зарчимаар үйлдвэрлэж, импортыг орлож, экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл


Дулааны аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл

Дулааны аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл


Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл

Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл