EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүс

Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүс

Read more

Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс

Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс

Read more

Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж-эрчим хүчний үйлдвэрлэл

Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж-эрчим хүчний үйлдвэрлэл

Read more

Тяньжин боомт дахь тээвэр ложистикийн төв төсөл

Тяньжин боомт дахь тээвэр ложистикийн төв төсөл

Read more

Нарийнсухайт Шивээ хүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх

Нарийнсухайт Шивээ хүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх

Read more

Улаанбаатар-Дархан-Уул чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Улаанбаатар-Дархан-Уул чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Read more

Баруун-урт бичигт чиглэлийн 272 км хучилттай авто замын төсөл

Баруун-урт бичигт чиглэлийн 272 км хучилттай авто замын төсөл

Read more

Таван-толгойт гашуун сухайт чиглэлийн 250 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Таван-толгойт гашуун сухайт чиглэлийн 250 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Read more

Хог хаягдлыг ангилан ялгах дахин боловсруулах үйдвэрүүдийн Эко парк байгуулах

Хог хаягдлыг ангилан ялгах дахин боловсруулах үйдвэрүүдийн Эко парк байгуулах

Read more

Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Read more