EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Яармаг спорт цогцолбор орчмын шинэ суурьшлын бүс

Яармаг спорт цогцолбор орчмын шинэ суурьшлын бүс

Read more

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк

Read more

Дархан үйлдвэрлэл технологийн парк

Дархан үйлдвэрлэл технологийн парк

Read more

Хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах

Хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах

Read more

Тариалангийн алслагдсан бүсэд элеватор байгуулах

Тариалангийн алслагдсан бүсэд элеватор байгуулах

Read more

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР : ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР : ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР

Read more

ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН БҮСЭД ХАР ТӨМӨРЛӨГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ДЭД БҮТЦИЙН ХАМТ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН БҮСЭД ХАР ТӨМӨРЛӨГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ДЭД БҮТЦИЙН ХАМТ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

Read more

ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР

ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ХАЙЛУУЛАХ ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР

Read more

НҮҮРСНЭЭС НИЙЛЭГ БАЙГАЛИЙН ХИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ

НҮҮРСНЭЭС НИЙЛЭГ БАЙГАЛИЙН ХИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ

Read more

ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ ТӨСӨЛ

ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ ТӨСӨЛ

Read more