EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ ТӨСӨЛ

ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ ТӨСӨЛ

Read more

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК”

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК”

Read more

ЭКО ЯАРМАГ-1

ЭКО ЯАРМАГ-1

Read more

БУЯНТ УХАА 2-2

БУЯНТ УХАА 2-2

Read more

ДАЙРГА ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭР

ДАЙРГА ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭР

Read more

БУЯНТ УХАА 3

БУЯНТ УХАА 3

Read more

ЗУУНМОД ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК

ЗУУНМОД ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК

Read more

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХӨӨРГӨЖ, АШИГЛАХ ТӨСӨЛ

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХӨӨРГӨЖ, АШИГЛАХ ТӨСӨЛ

Read more

ЧОЙБАЛСАНГИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ ЧАДЛЫГ 50 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

ЧОЙБАЛСАНГИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ ЧАДЛЫГ 50 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

Read more

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 250 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 250 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

Read more