EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ХҮРТЭЭМЖ, ЧАНАР, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ХҮРТЭЭМЖ, ЧАНАР, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ IV ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТУРБИНГЕНЕРАТОРЫГ (№1-4) ШИНЭЧЛЭХ ТӨСӨЛ

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ IV ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТУРБИНГЕНЕРАТОРЫГ (№1-4) ШИНЭЧЛЭХ ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй

ЧОЙБАЛСАНГИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ ЧАДЛЫГ 50 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

ЧОЙБАЛСАНГИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ ЧАДЛЫГ 50 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 250 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 250 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй

ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй

ХОВД ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

ХОВД ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй