EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

Read more

ХОВД ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

ХОВД ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

Read more

:  “АЛСЛАГДСАН ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ СҮҮГ КЛАСТЕРИЙН ЗАРЧМААР БОЛОВСРУУЛЖ, ИМПОРТЫГ ОРЛОЖ, ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ”

: “АЛСЛАГДСАН ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ СҮҮГ КЛАСТЕРИЙН ЗАРЧМААР БОЛОВСРУУЛЖ, ИМПОРТЫГ ОРЛОЖ, ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ”

Read more

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ӨНДӨР ДАРАЛТЫН ХЭСГИЙГ ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 75 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ӨНДӨР ДАРАЛТЫН ХЭСГИЙГ ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 75 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Read more

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫГ 50МВТ-ЫН ДУЛААН ЦАХИЛГААН ХОСЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭХ СТАНЦААР ӨРГӨТГӨХ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫГ 50МВТ-ЫН ДУЛААН ЦАХИЛГААН ХОСЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭХ СТАНЦААР ӨРГӨТГӨХ

Read more

ЧОЙБАЛСАНГИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 50 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

ЧОЙБАЛСАНГИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 50 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

Read more

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН СУУРИЛАГДСАН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 250 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ

УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ III ДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН СУУРИЛАГДСАН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 250 МВТ-ААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Read more

ТАВАНТОЛГОЙН 450 МВТ-ЫН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

ТАВАНТОЛГОЙН 450 МВТ-ЫН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

Read more

ТЭЛМЭНИЙ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

ТЭЛМЭНИЙ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

Read more

БАРУУН БҮСЭД 60 МВТ-ЫН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

БАРУУН БҮСЭД 60 МВТ-ЫН ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ

Read more