EN MN
Авлига, бизнесийн саад тотгорыг тууштай бууруулж буй улс
Ардчилал, зах зээлийн тогтолцоо
Ашигт малтмалын нөөцөөрөө дэлхийд тэргүүлэгч
Дэлхийн хоёр том эдийн засгийн дунд оршдог газар зүйн байрлал
Нэг хүнд ногдох газар нутаг болон малын тоогоор дэлхийд тэргүүлэгч
Татварын хэмжээ бага
Худалдааны нээлттэй тогтолцоотой
Хөрөнгө оруулагчийг хамгаалах эрх зүйн тогтолцоогоороо 26-д
Залуу боловсон хүчинтэй