Go to Top

Дэлхийн банкнаас гаргадаг “Doing Business – 2014” судалгаагаар Монгол Улс бизнес эхлүүлэхэд хялбар байдлаараа 189 орноос 25 дугаарт жагссан байна. Хөрөнгө оруулалтын хуулиар гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани байгуулах хугацааг 30 хүртэл хоногоор багасган хялбарчилсан.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.

 Үйл ажиллагаа явуулах хэлбэр болон оноосон нэрийн зөвшөөрөл

Харилцах данс нээх

Компани бүртгүүлэх

Компаний тамга авах, нийгмийн даатгал, татварын газарт бүртгүүлэх

Бизнес зардлууд

Виз, оршин суух зөвшөөрөл

Ямар сонголт байгаа вэ?

Та сонгосон банкиндаа данс нээлгэх боломжтой

Бүрдүүлэх материал, зардал

Хаана, хэрхэн хандах вэ?

Бизнес эрхлэхтэй холбоотой зардлуудын талаар

Төрөл, бүрдүүлэх материалууд