Go to Top

ШИНЭ МЭДЭЭ

На межправительственном заседании Конференции по торговле и развитию ООН был представлен обзор инвестиционной политики Монголии.

29 апреля 2014 на заседании Комитета по инвестициями и промышленному развитию Конференции по торговле и развитию ООН (ЮНКТАД)мы представили

Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулалтын газар, Монголын бизнес зөвлөлтэй “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг” байгууллаа

Хөрөнгө оруулалтын газар хөрөнгө оруулалтын бодлого, эрх зүйн орчныг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлах, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг

Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журмын тухай

Засгийн газрын 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор “Хөрөнгө оруулалтын тухай” хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6-д

Дэлгэрэнгүй

АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

АМЖИЛТЫН ТҮҮХ

ВИДЕО МЭДЭЭ