Go to Top

Байр түрээслэх                                           /2014 оны 2 сарын байдлаарх дундаж үнэ/

1

Офис өрөөний түрээс

1 м2

Улаанбаатар хотын төвд

40000 – 45000 төг

Улаанбаатар хотод

30000 – 35000 төг

2

Үйлдвэрийн байрны түрээс

1 м2

10000-12000 төг

3

Агуулахын түрээс

1 м2

10000-12000 төг

 

Үнэ                                                                             /2014 оны 2 сарын байдлаар/

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф /НӨАТ-тай/

Айл өрхийн үнэ тариф

Халаалт

төг/ м2

375.1

Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан /халаалтын улиралд/

төг/хүн

1410.2

Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан /халаалтын бус улиралд/

төг/хүн

2116.4

Хэмжүүрээр тооцох дулаан

төг/Гкал

10806.4

Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан

төг/Гкал

2580.6

Цэвэр ус

Үйлдвэр,аж ахуй,албан байгууллага

төг/ м3

932

Үйлдвэрийн газрууд :
– Спирт, архи, пиво үйлдвэрлэл
– Ноос ноолуур угаах
– Арьс шир боловсруулах
– Өлөн гэдэс боловсруулах
– Машин угаалга

төг/ м3

1185

Бохир ус

Үйлдвэр,аж ахуй,албан байгууллага

төг/ м3

512

 Үйлдвэрийн газрууд :
– Спирт, архи, пиво үйлдвэрлэл
– Ноос ноолуур угаах
– Арьс шир боловсруулах
– Өлөн гэдэс боловсруулах
– Машин угаалга

төг/ м3

2250

Айл өрхөд борлуулах цэвэр бохир ус

Цэвэр ус (тоолууртай)

төг/ м3

319.70

Цэвэр ус (тоолуургүй)

төг/хүн

3201.60

Бохир ус (тоолууртай)

төг/ м3

183.48

Бохир ус (тоолуургүй)

төг/хүн

1465.91

 

Цахилгааны үнэ (төг/кВт)

1

Гэрэл

1 Квт

06 – 22 цагийн хооронд

105.6 төг

22 – 06 цагийн хооронд

60 төг