Go to Top

Бид Монголд таныг бизнесээ нээхэд дараах байдлаар дэмжлэг үзүүлнэ:

 • Тохирох бизнесийн түншүүдтэй холбож өгөх: орон нутгийн зах зээл, салбарын мэргэжилтэн, мэргэжлийн үйлчилгээгээр үзүүлэгч /хууль зүй, татвар г.м/, холбогдох засгийн газар, зохицуулалтын агентлаг, захиргаа, судалгаа хөгжлийн түншүүд ба бизнес түншүүд
 • Компанийн бүтэц зөв зүйтэй байх тал дээр зөвлөх
 • Зөв зүйтэй бүтцийг бий болгоход зөвлөх
 • Шаардлагатай лиценз, зөвшөөрөл авахад засгийн газрын болон зохих байгууллагуудтай холбох
 • Монголд суурьшихад зөвлөмж өгөх
  • Виз
  • Сууц
  • Эрүүл мэнд/даатгал
  • Боловсрол

Олон нийтийн сүлжээ