Go to Top

Та  энэ чухал үе шатанд хүрэхэд бид таныг амжилт гарахад туслах үнэ төлбөргүй олон төрлийн үйлчилгээг санал болгодог:

  • Үйлчлүүлэгчдийн хавтас үүсгэх
  • Амжилтын түүхийг боловсруулах
  • Хөрөнгө Оруулалтын газрын ажилтнууд нээлтэн дээр оролцож, үг хэлэх

Олон нийтийн харилцааны арга хэмжээг дэмжиж, зохион байгуулах